Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
GFØ
Værd at vide
Matrikelkort
Private fællesveje
Legegader og parkering
Bestyrelsen
Vedtægter
Referater
Regnskaber


Regler for parkering med mere på legegader 

Reglerne for legegader, herunder parkeringsregler, fremgår af Vejledning om gennemførelse af trafiksaneringer af den art, som tilsigtes med færdselslovens § 40

Man skal ned til "Bilag A", som er identisk med Bekendtgørelse om særlige færdselsregler i opholds- og legeområder efter færdselslovens § 40, for at finde de for vores veje relevante oplysninger.

Følgende regler fremgår: 
  • § 3. Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde. 
  • § 4. Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km i timen). 
  • § 5. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående. Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem. 
  • § 6. Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og to-hjulede motorcykler. 
  • § 7. Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde. 
  • § 8. Overtrædelse af §§ 4-7 straffes med bøde.
Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk